Rechtsgebieden

Wij geven juridische bijstand in de meest uiteenlopende rechtsgebieden. Elke advocaat heeft binnen het kantoor zijn eigen voorkeurmateries.
Onderstaand vindt u een korte en niet-limitatieve opsomming van de materies die behandeld worden op ons kantoor.

 • Incasso

 • Schuldbemiddeling

 • Erfenissen

 • Echtscheiding

 • Onderhoudsgelden

 • Jeugdrecht

 • Verkeersrecht

 • Privaat bouwrecht

 • Contractenrecht

 • Vreemdelingenrecht

 • Huurrecht

 • Arbeidsrecht

 • Vennootschapsrecht

 • Aansprakelijkheidsrecht

 • Intellectueel eigendomsrecht

 • Strafrecht