Incasso

Het kantoor staat u graag bij om uw onbetaalde facturen op een professionele en efficiënte manier in te vorderen.

Wij maken gebruik van een specifieke en kordate aanpak. Teneinde uw relatie met uw klant niet op het spel te zetten kan er in samenspraak met u voorafgaandelijk steeds getracht worden om de factu(u)r(en) op een snelle manier eerst minnelijk in te vorderen, vooraleer verdere gerechtelijke stappen te ondernemen. Zowel de hoofdsom, als de extra vergoedingen conform uw algemene voorwaarden / de wetgeving terzake, zullen worden ingevorderd.

Bij elke stap zult u op de hoogte gebracht worden van het verloop van de procedure en wordt er rekening gehouden met uw wensen.

U zal zelf kunnen ondervinden dat de invorderingen veel sneller kunnen worden afgehandeld, dit zonder dat uw relatie met uw klant hierdoor in het gedrag dient te komen