Erelonen

Wij rekenen voor de door ons geleverde prestaties erelonen en onkosten aan.

Het ereloon heeft betrekking op het juridisch werk dat voor u wordt verricht, er wordt hiervoor in principe een vast uurtarief aangerekend. De erelonen kunnen ook forfaitair of procentueel bepaald worden. Het uurloon kan afhankelijk zijn van de aard/complexiteit van het dossier.

De onkosten hebben betrekking op de gemaakte kosten voor uw dossier, hetzij de administratie, briefwisseling, verplaatsingen, kosten voor het aantekenen van hoger beroep...

Wij bespreken met u voorafgaandelijk op welke wijze de erelonen en onkosten aangerekend worden. 

In bepaalde gevallen zult u beroep kunnen doen op uw rechtsbijstandverzekeraar, die voor u de kosten- en ereloonstaat zal dragen. In dat geval hebt u steeds recht op een vrije keuze van advocaat. Ga dus zeker steeds na of er rechtsbijstand is opgenomen in uw verzekeringspolis.

Tevens wordt in ons kantoor pro deo gewerkt.

Een pro deo advocaat is er specifiek voor natuurlijke personen met beperkte financiële mogelijkheden en houdt in dat u volledig of gedeeltelijk kosteloos bijgestaan wordt, al dan niet in het kader van een gerechtelijke procedure.

Bij de bespreking van het ereloon kan er worden nagegaan of u eventueel kunt genieten van (gedeeltelijke) kosteloze rechtsbijstand.