Collectieve schuldenregeling

Indien u geconfronteerd wordt met financiële problemen kan de collectieve schuldenregeling soelaas bieden. De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure bij structurele schuldproblemen, waarbij u beschermd wordt tegen uw schuldeisers en u uw schulden op een aanvaardbaar tempo kunt afbetalen.

Meester Kusters en meester Vermeire zijn beiden opgenomen op de lijst der schuldbemiddelaars.

Het kantoor kan dan ook teren op een omvangrijke theoretische en praktijkgerichte ervaring en u bijstaan zowel bij de aanvraag tot collectieve schuldenregeling als het verdere verloop ervan.